Vijeće učenika

Predstavnici Vijeća učenika školska 2020/2021 godina

Vijeće učenika

Predstavnici Vijeća učenika školska 2020/2021 godina

Razred i odjeljenjeIme i prezime
IV-1Lejla Rizvanović
IV-2Najla Lerić
IV-3Meldin Džebo
V-1Ilhana Hasanović
V-2Tarik Ćatić
V-3Zana Domuz
V-4Adin Šarić
VI-1Esma Alađuz
VI-2Selma Merdžanić
VI-3Verda Hadžiabdić
VII-1Dinko Kaleta
VII-2Nermina Brdar
VII-3Naser Čović
VIII-1Lejla Mehmedović
VIII-2Adnan Šehović
IX-1Ajša Omerović
IX-2Naida Bajraktarević