Prijava korupcije, sadržaj prijave i način podnošenja

Prijava korupcije je obavještenje koje sadrži informacije iz kojih proizilazi sumnja da je izvršena korupcija. 

Prijava korupcije ili druge nepravilnosti podnosi se pisanim putem i sadrži: 

  • podatke o prijavitelju korupcije;
  • ime i prezime i naziv radnog mjesta radnika na kojeg se prijava odnosi;
  • opis radnje ili ponašanja koje se prijavljuje kao korupcija, uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja prijavitelja da je izvršena korupcija;
  • prijava mora da sadrži i podatke o licu za koje prijavitelj sumnja da je izvršilo korupciju, ukoliko prijavitelj u trenutku podnošenja prijave ima informacije;
  • uz prijavu prijavitelj dostavlja sve podatke i dokumentaciju koja može poslužiti kao dokaz za potvrđivanje sumnje da je izvršena korupcija, ukoliko prijavitelj njima raspolaže.

Prijava korupcije ili druge nepravilnosti može biti anonimna.

Prijava se podnosi putem maila: prijavikorupciju@oshadzici.edu.ba.

Prijava se može podnijeti putem pošte na poštansku adresu JU Osnovna škola “Hadžići” Hadžići, ul. Zlatnih ljiljana 57 ili neposredno na protokol škole.

Obrazac za prijavu korupcije možete preuzeti OVDJE.