Uposlenici

Đenana Alispahić

Direktor škole

Senada Kapetanović

Pomoćnik direktora

Merima Turajlić

Pedagog

Mrđanović Nerma

Psiholog

Sead Fatić

Sekretar

Denisa Malić-Hodžić

Bibliotekar

Mirela Bužo

Samostalni referent za plan i analizu

Nastavnici razredne nastave

Adisa Hasić

Amina Hujić

Sanela Sakić

Aida Čomor-Mehmedović

Selma Šunj

Mirsada Boja

Emina Fejzić

Sanela Tepić

Almira Fejzić

Mahida Bajraktarević

Maida Fejzić

Amela Hadžiabdić

Amina Delić

Sanela Morina

Jasna Halvadžija

Anela Čaušević

Nastavnici predmetne nastave

Edina Nizić

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

Amina Proha

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

Sabina Agić

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

Selma Musić

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

Adela Boloban

Engleski jezik

Irma Džambasović

Engleski jezik

Alma Kazazović

Engleski jezik

Emina Fišo

Emina Fišo

Engleski jezik

Arna Hadžić

Njemački jezik

Azur Tufek

Njemački jezik

Ervina Muratović-Dahija

Njemački jezik

Aida Kovačević

Matematika

Pašana Čomor

Matematika

Mersad Mehmedić

Fizika, Matematika

Maida Šarić

Fizika

Sabahet Pljakić

Fizika

Elma Kulović

Biologija

Elma Žužić

Biologija

Azra Jahić

Hemija/Kemija

Medina Smajović

Hemija/Kemija

Elma Memić

Geografija/Zemljopis

Eniz Čolak

Historija, Geografija/Zemljopis

Muhidin Trešnjo

Historija/Povijest

Zijada Hasović

Građansko obrazovanje, Društvo/Kultura/Religija

Nasiha Šošić

Informatika

Adisa Hasić

IInformatika

Merima Bajić-Bandić

Informatika

Almir Šljivo

Tehnička kultura

Nejra Sarajkić

Tehnička kultura, Osnove tehnike

Dario Hasković

Tehnička kultura

Esed Čočić

Vjeronauka/Vjeronauk

Mediha Šehić

Vjeronauka/Vjeronauk

Suzana Vlahovljak

Likovna kultura

Mesud Martinović

Likovna kultura

Oksana Selimović

Muzička kultura/Glazbena kultura

Enes Mujić

Muzička kultura/Glazbena kultura

Vernes Beganović

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Elvis Sadiković

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Uposlenici koji pružaju podršku učenicima s teškoćama

Lejla Zečić

asistent u odjeljenju/grupi

Aida Hodžić

asistent u odjeljenju/grupi

Adi Merdžanić

Edukator rehabilitator/defektolog

Amra Imamović

asistent u odjeljenju/grupi

Jasmina Mujić

asistent u odjeljenju/grupi

Tehničko osoblje

Suad Mušanović

Domar/ložač

Azir Mlivić

Domar/ložač

Admir Musić

Domar/ložač /dnevni čuvar

Senija Musić

radnica na održavanju čistoće

Belma Merdžanović

radnica na održavanju čistoće

Lejla Omerović

radnica na održavanju čistoće

Nerma Kadić

radnica na održavanju čistoće

Badema Mecavica

radnica na održavanju čistoće

Amina Hebib

radnica na održavanju čistoće

Amela Bajrić

radnica na održavanju čistoće

Kontakt sa nastavnicima razredne i predmetne nastave  možete ostvariti koristeći  email koji ima oblik: ime.prezime@oshadzici.edu.ba

Npr. Ukoliko imate poteškoća sa eDnevnikom upit šaljete nastavnici informatike Nasihi Šošić na email: nasiha.sosic@oshadzici.edu.ba

Prilikom pisanja e-maila važno je da koristite engleski alfabet (umjesto č,ć pišete c, umjesto š pišete s itd).