Kontakt

OSNOVNA ŠKOLA HADŽIĆI

Zlatnih ljiljana 57

71240 Hadžići

Direktor: +387 33 408 811

oshadzici@oshadzici.edu.ba

Pomoćnik direktora:+397 33 246 687

pomocnica.direktorice@oshadzici.edu.ba

Pedagog: +387 33 408 815

pedagog@oshadzici.edu.ba

Psiholog: +387 33 246 688

psiholoog@oshadzici.edu.ba

Računovodstvo: +387 33 408 814

racunovodstvo@oshadzici.edu.ba

Biblioteka: +387 33 408 818

biblioteka@oshadzici.edu.ba

Sekretar: +387 33 408 810

sekretar@oshadzici.edu.ba

Fax: +387 33 408 810