Kontakt

OSNOVNA ŠKOLA HADŽIĆI

Zlatnih ljiljana 57

71240 Hadžići

oshadzici@oshadzici.edu.ba

Telefon direktor: 033 / 408 – 811

Telefon sekretar: 033 / 408 – 810

Fax: 033 / 408 – 810