O školi

Dobro došli na web stranicu Osnovne škole „ Hadžići“. Na našoj web stranici možete se informisati o nastavnom procesu, aktuelnim zbivanjima, projektima, manifestacijama koje pripremaju učenici sa svojim učiteljicama i nastavnicima.

Škola je nastala kao rezultat potreba za unapređenjem obrazovno – odgojnih uslova sve većeg broja mladih naraštaja u čemu su nesebičnu podršku dali Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Općina Hadžići.  Prvo  školsko zvono oglasilo se 1. septembra 2016. godine. U klupe je sjelo 557 učenika raspoređenih u 23 odjeljenja. Nastavni proces obavlja se u dva objekta – centralnom u Hadžićima i  objektu područne škole u Binježevu. Radi se o savremeno opremljenim objektima koji omogućavaju optimalne uslove za boravak i kvalitetan rad učenika i nastavnog osoblja.

Datum obilježavanja Dana škole  je 15. maj, koji je ujedno i Međunarodni dan porodice. Taj datum je odabran  iz razloga što želimo da se naši učenici osjećaju kao dio jedne velike i uspješne porodice, što našu školu čini posebnom.

 Naši učenici duboko u sebi nose i svim bićem osjećaju poruku: Moja škola – moja druga kuća.

Područna škola Binježevo

Nastavni proces obavlja se u dva objekta – centralnom u Hadžićima i  objektu područne škole u Binježevu