Vijeće roditelja

Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u cilju povezivanja škole s društvenom sredinom.  Vijeće roditelja sarađuje s tijelima škole, sarađuje s Vijećem učenika, sarađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika.

Vijeće roditelja za školsku 2023/2024. godinu

Predsjednik: g-din Borovina Dino
Zamjenik: g-đa Čubro-Alispahić Vanesa 
Sekretar: g-đa Sultanić Elma

Članovi Vijeća roditelja

Predstavnik razreda

Ime i prezime

1-1

Ejubović Merima

1-2

Sultanić Seada

1-3

Balićevac Jasmin

1-4

Ibrić Eldina

2-1

Bratić Emra

2-2

Fatić Ajla

2-3

Čubro-Alispahić Vanesa

3-1

Subašić Arijana

3-2

Šabanović Irmela

3-3/4-3

Borovina Dino

4-1

Hamzabegović Anela

4-2

Mehmedović Asmira

5-1

Mesanović-Tatlić Mirela

5-2

Memić Alma

5-3

Čajić Lejla

5-4

Ferhatović Meliha

6-1

Fišo Belma

6-2

Čović Anela

6-3

Šehić Alma

6-4

Škaljić Adisa

7-1

Halilović Angelina

7-2

Bandić Mevlida

7-3

Balić Adila

8-1

Čomor Mušan

8-2

Nizić Anis

8-3

Sidran Albina

8-4

Čolo Velida

9-1

Sultanić Elma

9-2

Merdžanić Azra

9-3

Hadžiavdić Aida