Vijeće roditelja

Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u cilju povezivanja škole s društvenom sredinom.  Vijeće roditelja sarađuje s tijelima škole, sarađuje s Vijećem učenika, sarađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika.

Vijeće roditelja za školsku 2021/2022. godinu

Predsjednik: g-din Bozalija Dževad
Zamjenik: g-din Čaušević Elvis
Sekretar: g-đa Sidran Albina

Članovi Vijeća roditelja

Odjeljenje

Ime i prezime roditelja

I-1

Sirar Amela

I-2

Šabanović Irmela

I-3/II-3

Bozalija Dževad

II-1

Fojnica Afife

II-2

Krčalo Inda

III-1

Čaušević Elvis

III-2

Salihagić Elma

III-3

Čajić Lejla

III-4

Zukanović Aida

IV-1

Čović Anela

IV-2

Tucaković Elvira

IV-3

Čomor Armena

IV-4

Zimić Jasmina

V-1

Šehić Nadira

V-2

Nikšić Amra

V-3

Nizić Azra

VI-1

Hrvat Nejra

VI-2

Šunj Mersiha

VI-3

Sidran Albina

VI-4

Šarić Mirzeta

VII-1

Sultanić Elma

VII-2

Oputar Mihreta

VII-3

Hadžiavdić Aida

VIII-1

Kaleta Sabina

VIII-2

Čomor Eldar

VIII-3

Musić Aida

IX-1

Bećirović Belma

IX-2

Šehović Elma