Vijeće roditelja

Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u cilju povezivanja škole s društvenom sredinom.  Vijeće roditelja sarađuje s tijelima škole, sarađuje s Vijećem učenika, sarađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika.

Vijeće roditelja za školsku 2022/2023. godinu

Predsjednik: g-đa Čubro-Alispahić Vanesa
Zamjenik: g-đa Masleša Melina
Sekretar: g-đa Sultanić Elma

Članovi Vijeća roditelja

Predstavnik razreda

Ime i prezime

1-1

Dervišagić Amela

1-2

Fatić Ajla

1-3

Čubro-Alispahić Vanesa

2-1

Mustafić Aiša

2-2

Šabanović Irmela

2-3/3-3

Neslanović Irnis

3-1

Čomor Mersiha

3-2

Krčalo Inda

4-1

Mešanović-Tatlić Mirela

4-2

Hasanović Lejla

4-3

Čajić Lejla

4-4

Ferhatović Meliha

5-1

Zametica Nermina

5-2

Bandić Mevlida

5-3

Pehlivan Kemal

5-4

Poljo Kenan

6-1

Hadžić-Elezović Aldijana

6-2

Sušić Eniz

6-3

Balić Adila

7-1

Masleša Melina

7-2

Šljivo Alma

7-3

Sidran Albina

7-4

Hadžikadunić Amra

8-1

Sultanić Elma

8-2

Sajnica Mirsad

8-3

Hadžiavdić Aida

9-1

Ćatić Almedina

9-2

Čomor Edin

9-3

Čović Anela