O školi

Škola je nastala kao rezultat potreba za unapređenjem obrazovno – odgojnih uslova sve većeg broja mladih naraštaja u čemu su nesebičnu podršku dali Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Općina Hadžići. Prvo školsko zvono oglasilo se 1. septembra 2016. godine.

Obavijesti

Javni konkurs

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Osnovna škola „Hadžići“ Hadžići: Nastavnik biologije … 1 izvršilac,

Odluke školskog odbora

Dana 2.3.2022. godine, konstituiran je novi saziv Školskog odbor JU OŠ „Hadžići“ u sastavu: Misala Bajrić – vršilac