Previous
Next

O školi

Škola je nastala kao rezultat potreba za unapređenjem obrazovno – odgojnih uslova sve većeg broja mladih naraštaja u čemu su nesebičnu podršku dali Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Općina Hadžići. Prvo školsko zvono oglasilo se 1. septembra 2016. godine.

Obavijesti

Okoliš i zdravlje

U ponedjeljak, 12.12.2022. godine učenici petih razreda su u multimedijalnoj sali škole imali edukaciju na temu: “Okoliš i

Promocija starih zanata

U petak, 2.12.2022. godine učenici IX razreda prisustvovali su edukaciji iz profesionalne orijentacije: “Promocija starih zanata”. Učenici su