Projekt općeg obrazovanja -TABLA

JU OŠ “Hadžići” je među prvima uzela učešće u edukacijima koje su imale za cilj predstavljanje inovativnih metoda, gdje su se upotrebljavali elementi STEAM-a (science-znanost, tehnology-tehnologija, engeneering-inžinjerstvo i mathematics-matematika). Dodatak umjetnosti, slovo A (eng. Art) u STEM za stvaranje STEAM-a je uključivanje kreativnog mišljenja i primijenjene umjetnosti u stvarne situacije.

TABLA je projekt Općeg obrazovanja, čije su edukacije imale za cilj implementaciju novijih i savremenijih metoda. Te metode su očitovane upotrebom elemenata STEAM-a/4K, prilikom realizacije nastave, kao i nastavnih jedinica u sklopu različitih nastavnih predmeta. Ono što je bitno naglasiti jeste činjenica da se realizacijom časova koji sadrže elemente STEAM-a/4K u nastavi kod učenika podstiče kritičko razmišljanje, kreativnost, komunikacija, timski rad, razvijaju se vještine za rješavanje problema, otkrivanje novih ideja, pronalaženje odgovora i mnoge druge. STEAM/4K je projektna nastava koja pomaže učenicima da u praksi primijene znanja iz različitih STEAM disciplina. Najbolji uspjeh za online ili hibridnu nastavu imaju projektni zadaci koji su zasnovani na problemima iz stvarnog svijeta, pružajući mogućnost da se formira jasna veza između onoga što se uči u školi i onog što je relevantno izvan učionice. STEAM/4K ima za cilj da probudi učeničku želju da dođu do tačnog rješenja, da otkriju šta je tačan odgovor, a zatim i da detaljnije razumiju svrhu i cilj projekta i uspostave veze između problema sa kojima se suočavaju. Jedna od bitnijih karakteristika STEAM-a/4K jeste otvorena priroda koja ne traži jedinstven tačan odgovor, već direktno podstiče i analitičko i kreativno razmišljanje i ona je neophodna za uvođenje inovacija i pripremanje učenika za izazove savremenog svijeta. Prilikom korištenja STEAM-a/4K kod učenika se razvija osjećaj samorefleksije za usvojeno gradivo i uspješnu realizaciju projekta. 

U januaru 2022.godine uposlenici naše škole imali su priliku da se kroz edukacije i radionice upoznaju sa STEAM-om i novim metodama izvođenja nastave, ali i pisanja nastavnih priprema. Kroz edukaciju su nas vodili treneri Azra Nizić i Hajrudin Neradin. Veći dio nastavnika edukaciju je pratio u školi, ali bilo je i onih koji su edukaciju pratili online. Edukaciji u školi prisustvovala je direktorica škole Đenana Alispahić i nastavnici: Aida Kovačević, Mahida Bajraktarević, Maida Šarić, Nejra Sarajkić, Elma Memić, Pašana Čomor, Mediha Šehić, Senada Kapetanović, Adisa Hasić (informatika), Adisa Hasić (razredna nastava), Arna Hadžić, Sanela Tepić, Jasna Halvadžija, Zijada Hasović, Nasiha Šošić, Mirsada Boja, Amina Hujić, Emina Fejzić, Adela Boloban, Almira Fejzić i Sabina Agić. Online edukaciji prisustvovali su slijedeći nastavnici: Amina Proha, Sanela Sakić i Selma Šunj. 

STEAM časovi 

Nakon završene edukacije u januaru 2022. nastavak projekta „TABLA“ podrazumijevao je da nastavnik održi tri časa pridržavajući se naučenog u toku edukacije. Časovi su realizovani u toku II polugodišta šk.2021/2022. Prilikom izrade priprema nastavnici su imali podršku svojih mentora, a to su bili treneri, edukatori Azra Nizić i Hajrudin Neradin. 

Nastavnici su realizovali slijedeće časove, odnosno nastavne jedinke: 

Amina Proha (Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost): Rasprava – čitanje; Rasprava – pisanje i Rasprava  – debata. Časovi su realizovani u maju 2022. 

Aida Kovačević (Matematika): Visine piramide (april 2022.); Zapremina valjka (maj 2022.) i Jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom (juni 2022.). 

Maida Šarić (Fizika): Provodnik sa strujom u magnetnom polju (februar 2022.); Hidrostatički pritisak (februar) i  Sila potiska (mart 2022.) . 

Nejra Sarajkić (Tehnička kultura): Saobraćajna pravila i propisi (mart 2022.), Konstrukcioni i vezivni građevinski materijali (april 2022.) i Izrada makete elektrane (maj 2022.). 

Pašana Čomor (Matematika): Računske operacije sa decimalnim brojevima (maj 2022.); Obim kruga (maj 2022.) i Razlomci i decimalni brojevi (juni 2022.) 

Mediha Šarić (Vjeronauka): Ramazan (april 2022.), Mjesta hvaljenja i slavljenja Stvoritelja ( maj 2022.) i Namazi u posebnim prilikama ( maj 2022.). 

Senada Kapetanović (razredna nastava): Množenje trocifrenog broja  jednocifrenim brojem (april 2022.) Množenje trocifrenog broja  jednocifrenim brojem (april 2022.) i  Zagađenost zraka ( maj 2022). 

Sanela Sakić (razredna nastava): Množenje trocifrenog broja  jednocifrenim brojem (april 2022.) Množenje trocifrenog broja  jednocifrenim brojem (april 2022.) i .Zagađenost vode (maj 2022.). 

Sanela Tepić (razredna nastava): Godišnje doba:Proljeće (mart 2022.); Brojalica:Lastavice,gdje si bila? (mart 2022.) i .Životinje (maj 2022.). 

Jasna Halvadžija (razredna nastava): Tablica množenja (april 2022.); Tablica množenja i dijeljenja (maj 2022.) i Izvođenje više računskih radnji (maj 2022.) 

Adisa Hasić (razredna nastava): Množenje trocifrenog broja  jednocifrenim brojem ( april 2022.), Množenje trocifrenog broja  jednocifrenim brojem (april 2022.) i  Zagađenost vode (maj 2022.). 

Nasiha Šošić (Informatika): Arhiviranje podataka, Cloud (april 2022.), Pretvaranje binarnog broja u dekadni i obratno (maj 2022.) i Kreiranje prezentacije (juni 2022.). 

Amina Hujić (razredna nastava): Dobrodošlica proljeću, slikanje   (odnos slike i teksta) (mart 2022.) Interpretacija književnog teksta:  Stanko Rakita:  Cvjetovi ( april 2022.) i Tvornice/fabrike i zanatske radionice u užem zavičaju ( maj 2022.). 

Emina Fejzić (razredna nastava): Množenje trocifrenog broja  jednocifrenim brojem (april 2022.),  Množenje trocifrenog broja  jednocifrenim brojem (maj 2022.) i  Zagađenost vode (maj 2022.). 

Adela Boloban (Engleski jezik): Revising places in town (Ponavljanje naziva mjesta u gradu) – mart 2022., Wacky Festivals (Presentation); Possessive adjectives and pronouns ( april 2022.) i Study Corner 8 – Language check (vocabulary, grammar, skills) – maj 2022. 

Almira Fejzić (razredna nastava) : Godišnje doba “Proljeće” (mart 2022.), PPO- Proljećno stablo (april 2022.) i Zdrava ishrana (maj 2022.). 

Sabina Agić (Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost): Svjetski dan knjige (april 2022.) Usmena narodna književnost (izreke, poslovice) (maj 2022.) i Narodne izreke i poslovice  (maj 2022.)

STEAM projekti 

Izum i rješavanje problema nisu samo za laboratorijske mislioce. Učenici od osnovne do srednje škole mogu se čuditi, dizajnirati i izmisliti pravi proizvod koji rješava stvarne probleme. Rješavanje problema uključuje pronalaženje odgovora na pitanja i rješenja za neželjene efekte.  

Kroz STEAM projekte učenici naše škole su zajedno sa svojim nastavnicima tražili rješenje određenog problema. Rad na projektima je pokazao da su nastavnici spremni na međupredmetnu saradnju, a učenici da žele nove izazove i konkretne zadatke. Projekti koji su urađeni su: 

  1. „Više cvijeća, manje smeća“ (vrijeme realizacije – april, maj 2022.)

Projekat su realizovale nastavnice razredne nastave: Senada Kapetanović, Adisa Hasić i Sanela Sakić 

 

Na sljedećim fotografijama možete vizuelno uočiti rad naših učenika i njihovih nastavnika, pomoću metoda koje sadrže elemente STEAM-a/4K.

Najnovije objave

April 2024
P U S Č P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930