Mjesec: Mart 2022.

Rang-liste

Javni konkurs

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Osnovna škola „Hadžići“ Hadžići: Nastavnik biologije … 1 izvršilac, 20 časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.8.2022. godine. Krajnji rok za prijavu kandidata je 4.4.2022. godine. Kompletan tekst javnog konkursa dostupan je na sljedećem …

Javni konkurs Read More »

Rang-liste

Odluke školskog odbora

Dana 2.3.2022. godine, konstituiran je novi saziv Školskog odbor JU OŠ „Hadžići“ u sastavu: Misala Bajrić – vršilac dužnosti predsjednika, predstavnik Ministarstva; Sabaheta Abdo –  vršilac dužnosti člana, predstavnik roditelja/staratelja učenika; Sanela Sakić – vršilac dužnosti člana, predstavnik radnika škole i Indira Mujezin – član, predstavnik Općine Hadžići.    Osim odluke o konstituiranju Školskog odbora, ovaj organ …

Odluke školskog odbora Read More »