Informacija o provođenju eksterne mature u šk. 2021/2022. godini

U šk. 2021/2022. godini organizirat će se polaganje eksterne mature za učenike devetih razreda svih osnovnih škola na području Kantona Sarajevo. Kataloge zadataka za polaganje ispita i ostale podatke vezane za eksternu maturu možete pronaći na sljedećem linku: Informacija o provođenju eksterne mature u osnovnim školama u školskoj 2021/2022. godini | mo.ks.gov.ba