Osoblje škole

Uprava i stručni saradnici

Đenana Alispahić

Direktor škole

Merima Turajlić

pedagog

Mrđanović Nerma

psiholog

Mirela Bužo

samostalni referent za plan i analizu

Sead Fatić

sekretar

Denisa Malić-Hodžić

bibliotekar

Samir Ejubović

administrativni radnik

Nastavnici razredne nastave

Selma Šunj

I1

Mirsada Boja

I2

Emina Fejzić

I3

Sanela Tepić

II1

Almira Fejzić

II2

Mahida Bajraktarević

II3/III3

Maida Fejzić

III1

Amela Hadžiabdić

III2

Amina Hujić

IV1

Jasna Halvadžija

IV2

Sanela Morina

IV3

Marilović Aleksandra

IV4

Sanela Sakić

V1

Senada Kapetanović

V2

Adisa Hasić

V3

Čomor Aida

V4

Nastavnici predmetne nastave

Edina Nizić

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

Amina Proha

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

Sabina Agić

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

Adela Boloban

Engleski jezik

Elma Čomor

Engleski jezik

Arna Hadžić

Njemački jezik

Raščić Aldina

Njemački jezik

Ervina Muratović-Dahija

Njemački jezik

Aida Kovačević

Matematika

Pašana Čomor

Matematika

Maida Šarić

Fizika

Mersad Mehmedić

Fizika, Matematika

Pljakić Sabahet

Fizika

Elma Žužić

Biologija

Mesud Martinović

Likovna kultura

Azra Jahić

Hemija

Elma Memić

Geografija, Društvo

Eniz Čolak

Historija, Geografija

Muhidin Trešnjo

Historija

Zijada Hasović

Građansko obrazovanje

Adisa Hasić

Informatika

Nasiha Šošić

Informatika

Nejra Sarajkić

Tehnička kultura, Osnove tehnike

Almir Šljivo

Tehnička kultura

Varupa Amel

Informatika

Mediha Šehić

Vjeronauka

Esed Čočić

Vjeronauka

Danijela Madacky-Letić

Likovna kultura

Oksana Selimović

Muzička kultura

Enes Mujić

Muzička kultura

Vernes Beganović

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Aida Babić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Kazić Vernesa

Tehnička kultura

Emina Fišo

Emina Fišo

Engleski jezik

Džambasović Irma

Engleski jezik

Lejla Zečić

asistent u nastavi

Elma Čović

asistent u nastavi

Mujčinović Alma

asistent u nastavi

Handžo Nađa

pripravnica

Kadrić Elma

pripravnica- Program finansiranja i zapošljavanja

Tehničko osoblje

Suad Mušanović

Domar/ložač

Azir Mlivić

Domar/ložač

Admir Musić

Domar/ložač /dnevni čuvar

Senija Musić

radnica na održavanju čistoće

Belma Merdžanović

radnica na održavanju čistoće

Lejla Omerović

radnica na održavanju čistoće

Nerma Kadić

radnica na održavanju čistoće

Badema Mecavica

radnica na održavanju čistoće

Amela Bajrić

radnica na održavanju čistoće

Amina Hebib

radnica na održavanju čistoće