Osoblje škole

Uprava škole

Đenana Alispahić

Direktor škole

Mahira Klico

pedagog

Denisa Malić-Hodžić

bibliotekar

Mirela Bužo

samostalni referent za plan i analizu

Sead Fatić

sekretar

Samir Ejubović

administrativni radnik

Lejla Zečić

asistent u odjeljenju - grupi

Merima Turajlić

asistent u odjeljenju - grupi

Nastavnici razredne nastave

Sanela Tepić

I1

Almira Fejzić

I2

Mahida Bajraktarević

I3/II3

Maida Fejzić

II1

Amela Hadžiabdić

II2

Amina Hujić

III1

Jasna Halvadžija

III2

Sanela Morina

III3

Beganović Belma

III4

Sanela Sakić

IV1

Senada Kapetanović

IV2

Adisa Hasić

IV3

Emina Fejzić

IV4

Selma Šunj

V1

Mirsada Boja

V2

Čomor Aida

V3

Nastavnici predmetne nastave

Edina Nizić

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

Amina Proha IX1

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

Sabina Agić VI4

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

Selma Musić

Bosanski jezik i književnost Program finansiranja i zapošljavanja

Adela Boloban VIII2

Engleski jezik

Elma Čomor VII3

Engleski jezik

Arna Hadžić VI3

Njemački jezik

Ervina Muratović-Dahija VI2

Njemački jezik

Aida Kovačević

Matematika

Pašana Čomor VIII1

Matematika

Maida Šarić

Fizika

Mersad Mehmedić

Fizika, Matematika

Elma Žužić VII1

Biologija

Mesud Martinović

Likovna kultura

Azra Jahić

Hemija

Eniz Čolak

Historija, Geografija

Elma Memić IX2

Geografija, Društvo

Zijada Hasović

Građansko obrazovanje

Nasiha Šošić

Informatika

Adisa Hasić,

Informatika

Almir Šljivo VII2

Tehnička kultura

Nejra Sarajkić

Tehnička kultura, Osnove tehnike

Esed Čočić VI1

Vjeronauka

Mediha Šehić

Vjeronauka

Oksana Selimović

Muzička kultura

Enes Mujić

Muzička kultura

Vernes Beganović VIII3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Lejla Bešić Cocozza

Likovna kultura

Medina Mehanović

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Merima Bajić

Informatika i tehnička kultura

Emina Fišo

Emina Fišo

Engleski jezik

Nejra Neradin

Engleski jezik

Tehničko osoblje

Suad Mušanović

Domar/ložač

Azir Mlivić

Domar/ložač

Admir Musić

Domar/ložač /dnevni čuvar

Senija Musić

radnica na održavanju čistoće

Badema Mecavica

radnica na održavanju čistoće

Belma Merdžanović

radnica na održavanju čistoće

Lejla Omerović

radnica na održavanju čistoće

Nerma Kadić

radnica na održavanju čistoće

Amina Hebib

radnica na održavanju čistoće

Amela Bajrić

radnica na održavanju čistoće