Osoblje škole

Uprava škole

Đenana Alispahić

Direktor škole

Merima Turajlić

pedagog

Denisa Malić-Hodžić

bibliotekar

Mirela Bužo

samostalni referent za plan i analizu

Sead Fatić

sekretar

Samir Ejubović

administrativni radnik

Lejla Zečić

asistent u odjeljenju - grupi

Alma Mujčinović

pedagog

Nastavnici razredne nastave

Maida Fejzić

I1

Amela Hadžiabdić

I2

Mahida Bajraktarević

I3

Amina Hujić

II1

Jasna Halvadžija

II2

Sanela Morina

II3

Adisa Redžepi

II4

Sanela Sakić

III1

Senada Kapetanović

III2

Adisa Hasić

III3

Vernesa Hamzabegović

III4

Selma Dupovac

IV1

Sanela Tepić

IV2

Selma Šunj

IV3

Almira Fejzić

V1

Ervina Muratović Dahija

V2

Mirsada Boja

V3

Emina Fejzić

V4

Nastavnici predmetne nastave

Edina Nizić

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

Amina Proha

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

Sabina Agić

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

Selma Musić

Bosanski jezik i književnost Program finansiranja i zapošljavanja

Adela Boloban

Engleski jezik

Elma Čomor

Engleski jezik

Arna Hadžić

Njemački jezik

Ervina Muratović-Dahija

Njemački jezik

Aida Kovačević

Matematika

Pašana Čomor

Matematika

Maida Šarić

Fizika

Mersad Mehmedić

Fizika, Matematika

Elma Žužić

Biologija

Elma Kulović

Priroda

Azra Jahić

Hemija

Eniz Čolak

Historija, Geografija

Elma Memić

Geografija, Društvo

Zijada Hasović

Građansko obrazovanje

Nasiha Šošić

Informatika

Adisa Hasić,

Informatika

Almir Šljivo

Tehnička kultura

Nejra Sarajkić

Tehnička kultura, Osnove tehnike

Esed Čočić

Vjeronauka

Mediha Šehić

Vjeronauka

Mesud Martinović

Likovna kultura

Oksana Selimović

Muzička kultura

Enes Mujić

Muzička kultura

Vernes Beganović

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Medina Mehanović

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Ajala Skopak Brajlović

Engleski jezik

Emina Fišo

Emina Fišo

Engleski jezik

Voditelji odjeljenja

Ervina Muratović-Dahija

V2

Elma Žužić

VI1

Almir Šljivo

VI2

Elma Čomor

VI3

Pašana Čomor

VII1

Adela Boloban

VII2

Vernes Beganović

VII3

Amina Proha

VIII1

Elma Memić

VIII2

Arna Hadžić

IX1

Esed Čočić

IX2

Tehničko osoblje

Suad Mušanović

Domar/ložač

Azir Mlivić

Domar/ložač

Admir Musić

Domar/ložač /dnevni čuvar

Senija Musić

radnica na održavanju čistoće

Badema Mecavica

radnica na održavanju čistoće

Belma Merdžanović

radnica na održavanju čistoće

Lejla Omerović

radnica na održavanju čistoće

Dana Trbić

radnica na održavanju čistoće

Nerma Kadić

radnica na održavanju čistoće

Amina Hebib

radnica na održavanju čistoće